Pansky dom
Svetovy unikát je náš demikát

Party room Humno


Pre rodinné a firemné stretnutia ponúkame netradičné posedenie v rozľahlom priestore postavenom
v štýle typickej ľudovej archtektúry v našej záhrade. Už dobre známe "Humno" si našlo obľubu
a využitie pre rôzne príležitosti. Známe sú svadby, promócie, ale i krštenia, či kary. Rovnako sa využíva aj ako malá kongresová sála pre semináre, školenia, prednášky či posedenia kolegov z práce pri guláši a hudbe. Neformálny priestor vynikajúco vyhovuje pre bezprostredné stretnutia a zábavu. Miestnosť má špičkové audiovizuálne vybavenie, takže hudobná, DVD a PC projekcia je na maxinálnej úrovni. Samozrejmosťou je projekčná plocha, či klasická školská tabuľa.


Pansky dom


Pansky dommedzera Pansky dommedzera Pansky dommedzera Pansky dom

Platné HTML4.01, CSS2.