Pansky dom
Svetovy unikát je náš demikát

Panský dom
hotel - restaurant

Námestie Andreja Hlinku 43
034 01 Ružomberok
Slovakia

tel.: +421 44 4328 206
tel./fax: +421 44 4321 693
e-mail: panskydom@panskydom.sk

Otvorené: pondelok - nedeľa
od 11.00 hod do 22.00 hodPlatné HTML4.01, CSS2.