Pansky dom
Svetovy unikát je náš demikát

Spoločenské akcie


Pre rodinné a firemné stretnutia ponúkame netradičné posedenie v rozľahlom priestore postavenom
v štýle typickej ľudovej archtektúry v našej záhrade. Už dobre známe "Humno" si našlo obľubu
a využitie pre rôzne príležitosti. Známe sú svadby, promócie, ale i krštenia, či kary. Rovnako sa využíva aj ako malá kongresová sála pre semináre, školenia, prednášky či posedenia kolegov z práce pri guláši a hudbe. Neformálny priestor vynikajúco vyhovuje pre bezprostredné stretnutia a zábavu. Miestnosť má špičkové audiovizuálne vybavenie, takže hudobná, DVD a PC projekcia je na maxinálnej úrovni. Samozrejmosťou je projekčná plocha, či klasická školská tabuľa.


Pansky dom


Pansky dommedzera Pansky dommedzera Pansky dommedzera Pansky dommedzera Pansky dommedzera Pansky dommedzera Pansky dom Pansky dom

Platné HTML4.01, CSS2.